Automatyzacja

Automatyzacja Upraszaj procesy w organizacji, wykorzystując do tego wbudowane mechanizmy workflow i automatyzuj powtarzające się czynności.