Błędy

Apache 500 - Internal Server Error

Bardzo często osobom odpowiedzialnym za instalacje, aktualizacje i wdrażanie systemu pojawia się błąd 500 w przeglądarce. W pierwszej kolejności należy zrozumieć, że błąd ten, nie jest błędem aplikacji a błędem serwera http. Nie oznacza to jednak, że sama aplikacja tego błędu nie powoduje, oznacza to na pewno, że serwer http wie dlaczego ten błąd się pojawił. Dlatego najważniejszą informacją jest to, dlaczego serwer http postanowił ten błąd wyświetlić, poniżej zebrane najważniejsze informacje dotyczące tego błędu: