Dashboard

Dashboard

Główny ekran pozwalający na centralne monitorowanie całej aplikacji na którym są umieszczane najważniejsze informacje.