Konfiguracja aplikacji

Relacje

Za pomocą tego panelu możemy kontrolować w jaki sposób wyświetlane są informacje dotyczące zakładek rekordów powiązanych, widocznych po wejściu w rekord.

System - konfiguracja

Ten panel pozwala na konfigurację ogólnych ustawień systemu dotyczących jego wyglądu oraz zachowania dla wszystkich użytkowników systemu.