Menu

Dodawanie etykiet do menu

System Yetiforce poza standardowym menu dostarcza również możliwość tworzenia własnego menu, poprzez kreowanie własnych etykiet i dodawanie w nich potrzebnych kategorii. Żeby wykonać taką operację należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Dodawanie filtrów listy rekordów do menu

Dodatkową funkcjonalnością którą zapewnia system YetiForce jest możliwość dodania do menu szybkiego dostępu do różnego rodzaju filtrów. Można to zrobić wybierając w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Dodawanie ikony domku (Pulpitu) do menu

System YetiForce pozwala dzięki możliwości swobodnego konfigurowania menu także na dodanie do niego tzw. ikony domku. Pozwala ona użytkownikowi na powrót na stronę główną za pomocą jednego kliknięcia. Żeby dodać taką ikonę do menu należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Dodawanie separatora do menu

Ponieważ system YetiForce daje możliwość dowolnej rozbudowy menu, to może pojawić się potrzeba stworzenia w menu separatora, oddzielającego różne podgrupy funkcjonalności. Można to zrobić wybierając w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Dodawanie skrótów www do menu

Niektóre osoby w trakcie pracy korzystają z różnych stron internetowych potrzebnych do wykonywania zadań (np. sprawdzanie kursów walut). Dlatego system YetiForce pozwala na takie skonfigurowanie menu, żeby można było dodać do niego skrót www, w celu szybszego przełączania się między oknami przeglądarki. Żeby wprowadzić takie ustawienie systemu należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Dodawanie szybkiego tworzenia do menu

Jeżeli praca z systemem YetiForce polega na częstym dodawaniu nowych rekordów do systemu, to możemy dla ułatwienia dodać do menu skrót do szybkiego tworzenia rekordów. Można to zrobić wybierając w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Menu - konfiguracja

W tym panelu konfiguracyjnym możemy dostosować widoczne moduły widoczne w menu domyślnym, jak również menu widoczne dla różnych ról i portalu klienta.

Menu2_pl.png

Moduły standardowe - dodawanie modułów do menu

W systemie YetiForce możemy mieć użytkowników, którzy w swojej pracy nie będą korzystać z wszystkich dostępnych w systemie modułów. Możemy więc w bardzo prosty i szybki sposób tak skonfigurować widok menu, żeby osoby przypisane do danej ról miały dostęp tylko do modułów potrzebnych. Żeby wprowadzić takie ustawienie należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Moduły standardowe - kopiowanie menu

Użytkownicy przypisani do różnych ról w systemie YetiForce mogą w swojej pracy korzystać z kilku modułów, lub na przykład tylko z jednego. Możemy więc w systemie tak skonfigurować widok menu, żeby osoby przypisane do danych ról miały w menu dostęp tylko do modułów które są im potrzebne. Żeby wprowadzić takie ustawienie systemu należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".