Poczta - konfiguracja

Serwer poczty wychodzącej

01

Aby system CRM mógł wysyłać powiadomienia, należy skonfigurować serwer poczty wychodzącej. Sama konfiguracja jest bardzo prosta i wymaga wypełnienia kilku pól. Aby konfiguracja była możliwa, należy w pierwszej kolejności przygotować sobie niezbędne dane dostępowe, jakie otrzymaliśmy od administratora serwera lub jakie pobraliśmy sobie z panelu poczty.