Uprawnienia

Uprawnienia

Blokady

W systemie YetiForce istnieje możliwość blokowania niektórych funkcjonalności systemowych np. w celu bezpieczeństwa przechowywania i kopiowania danych. Funkcjonalność taka znajduje się w panelu administratora w opcji "Konfiguracja systemu". W menu wybieramy "Uprawnienia" a następnie "Blokady".

Dezaktywacja użytkowników w systemie

W przypadku gdy w systemie mamy użytkowników którym na jakiś czas chcemy zablokować dostęp do systemu to zmianę taką możemy zrobić w module Użytkownicy. W tym celu musimy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Użytkownicy".

Dostęp do modułów - informacje podstawowe

System YetiForce daje dwie możliwości ustawienia uprawnień do rekordów. Można wybrać dostęp publiczny (wtedy wszyscy użytkownicy którzy mają dostęp do modułu widzą wszystkie rekordy w module), lub dostęp prywatny, który definiuje nowe zasady widoczności. Domyślnie każdy widzi swoje rekordy, a osoby będące wyżej w hierarchii widzą rekordy osób podległych. Ustawienia te możemy zmienić w menu administratora wybierając "Konfigurację systemu", a następnie "Uprawnienia" oraz "Dostęp do modułów".

Dostęp do modułów - wyjątki

System YetiForce umożliwia dodanie wyjątków, tak żeby inne osoby również miały dostęp do rekordów których nie są właścicielami, bez względu na przypisaną role w systemie. Takie wyjątki ustawia się w panelu administratora. Należy wybrać opcję "Konfiguracja systemu", następnie "Uprawnienia" oraz "Dostęp do modułów".

Dostęp specjalny do rekordów

Kiedy w systemie mamy już wpisanych użytkowników, a także mamy określone role i profile, to możemy rozszerzyć użytkownikom dostęp do niektórych rekordów według naszych potrzeb. Można to zrobić w panelu administratora w opcji "Konfiguracja systemu". Z menu wybieramy "Uprawnienia" i "Dostęp specjalny".

Grupy - informacje podstawowe

System YetiForce pozwala na definiowanie grup użytkowników, które będą w sobie zawierały poszczególnych użytkowników zgodnie ze zdefiniowanym przez nas kluczem. Jest to przydatne np. przy wskazywaniu osób współdzielących rekordy, gdzie zamiast wybierać poszczególnych użytkowników możemy od razu wybrać całą grupę. Żeby ustawić taką grupę w systemie należy w panelu administratora wybrać "Konfiguracja systemu", a następnie z menu wybieramy "Uprawnienia" i "Grupy".

Import i eksport kontaktów

System YetiForce jak każdy dobry system informatyczny umożliwia zarówno import jak eksport rekordów z/do plików csv oraz xml. Bez względu na to które rekordy chcemy importować czy eksportować (kontrahentów, dostawców czy konkurentów) funkcjonalność ta wyświetla się po kliknięciu na menu rozwijane ukryte pod przyciskiem "Akcje" na każdym z dostępnych modułów. W tym artykule skupimy się na użytkownikach, wybieramy więc w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu" a następnie z menu wybieramy "Uprawnienia" i "Użytkownicy".

Moduł użytkownika - informacje podstawowe

Moduł użytkownika jest jednym z pierwszych modułów który powinniśmy uzupełnić po rozpoczęciu współpracy z systemem YetiForce. W tym module dodajemy użytkowników którzy będą mieli dostęp do systemu. Moduł ten jest dostępny po przełączeniu się na panel administracyjny w opcji "Konfiguracja systemu". W menu wybieramy wpierw opcję "Uprawnienia" a następnie "Użytkownicy".

Przekazywanie rekordów na grupę

System YetiForce posiada funkcjonalność dzięki której możliwe jest przekazywanie rekordów na grupę innych użytkowników. Funkcja ta jest przydatna jeśli np. chcemy delegować jakieś zadania na kilka osób przypisanych do grupy, bez konkretnego wskazywania którejś z nich.

Przydział osób współdzielących

System YetiForce poza możliwością ustawienia właściciela danego rekordu, daje też możliwość na zdefiniowanie osób które będą współdzieliły dany rekord, i w zależności od ustawień będą mogły go podglądać, edytować lub nawet usuwać z bazy. Domyślnie każdy z użytkowników ma możliwość żeby przypisać każdego innego użytkownika jako osobę współdzielącą dany rekord. Jeżeli chcemy tą opcję zawęzić to musimy wprowadzić odpowiednie ustawienia w panelu administracyjnym w opcji "Konfiguracja systemu". Z menu wybieramy najpierw "Uprawnienia", a następnie "Przydział osób współdzielących"

Przydział właściciela rekordu

System YetiForce daje dużo możliwości odnośnie ustawienia różnego rodzaju dostępów do rekordów. Jedną z takich opcji jest możliwość zdefiniowania na poziomie roli do jakich konkretnie użytkowników osoby przypisane do danej roli mogą przydzielać rekordy. Żeby wprowadzić takie ustawienie należy na panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie z menu wybrać "Uprawnienia" i "Przydział właściciela rekordu".

Przypisanie rekordów do użytkowników

System YetiForce umożliwia przypisanie tworzonych rekordów zarówno do siebie jak i do innych użytkowników systemu. Żeby ustawić preferowaną przez nas opcję należy w panelu administratora wybrać "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Role".

Struktura organizacyjna firmy - podstawy

W systemie YetiForce możemy odwzorować strukturę organizacyjną firmy za pomocą wbudowanego modułu ról. Mechanizm ten pozwala na odwzorowanie organizacji do nawet kilkudziesięciu poziomów wgłąb, dzięki czemu system YetiForce sprawdza się nawet w najbardziej złożonych organizacjach. Aby skonfigurować ustawienia tego modułu należy wpierw przełączyć się na "Konfigurację systemu", a następnie wybrać "Uprawnienia" i "Role".