Profile

Profile Nadawaj uprawnienia do funkcjonalności, pól, narzędzi i akcji, z których mogą korzystać użytkownicy podczas codziennej pracy w systemie.

Profile - informacje podstawowe

Profile to wstępnie skonfigurowane zestawy uprawnień, które mogą być nadane poszczególnym rolom utworzonym w systemie.
©2021 YetiForce. All Rights Reserved.