Przełączanie użytkowników

Proste narzędzie pozwalające na przydzielanie użytkownikom pełnego dostępu do interfejsu innych użytkowników systemu YetiForce.

Przełączanie użytkowników - informacje podstawowe

Mechanizm przełączania użytkowników pozwala kontrolować na konto jakiego użytkownika (lub rolę) można przełączyć się po zalogowaniu do systemu, bez konieczności używania loginów i haseł innych pracowników.