Przydział właściciela rekordu

Panel pozwalający na niestandardową konfigurację użytkowników i grup dla systemowego pola uprawnień "Właściciel rekordu".

Przydział właściciela rekordu

System YetiForce daje dużo możliwości odnośnie ustawienia różnego rodzaju dostępów do rekordów. Jedną z takich opcji jest możliwość zdefiniowania na poziomie roli do jakich konkretnie użytkowników osoby przypisane do danej roli mogą przydzielać rekordy. Żeby wprowadzić takie ustawienie należy na panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie z menu wybrać "Uprawnienia" i "Przydział właściciela rekordu".