Pulpit

Pulpit

Pulpit jest ekranem, który będzie ewoluował z każdą wersją systemu, ponieważ jego najważniejszym zadaniem jest dostarczanie ważnych informacji w sposób skondensowany i przejrzysty dla administratora systemu. Prezentowane informację będą miały najczęściej postać wykresów, wskaźników i powiadomień z jakimi należy się zapoznać w pierwszej kolejności. Podczas wdrożeń dedykowanych, ekran ten jest dopasowywany do profilu organizacji.

Dashboard - informacje podstawowe

Ekran monitorowania systemu prezentuje trzy różne typy informacji [ostrzeżenia systemowe zaszyte przez producenta, widżety z ważnymi informacjami o systemie oraz blok ze skrótami, które pozwalają szybciej przejść do ulubionych narzędzi.