Uprawnienia

Uprawnienia Szereg zaawansowanych narzędzi, które nadają uprawnienia użytkownikom do funkcjonalności, akcji i danych w całej aplikacji. W systemie możesz zarządzać użytkownikami, owzorować strukturę organizacyjną firmy, określać uprawnienia do danych i funkcjonalności, tworzyć i zarządzać grupami.
Profile

Profile (2)

Nadawaj uprawnienia do funkcjonalności, pól, narzędzi i akcji, z których mogą korzystać użytkownicy podczas codziennej pracy w systemie.

Uprawnienia zaawansowane (2)

Konfiguruj uprawnienia zaawansowane bazujące na złożonych regułach dostępu, które wymagają wykonania wielu obliczeń pośrednich.

Przydział osób współdzielących (2)

Panel pozwalający na niestandardową konfigurację użytkowników i grup dla systemowego pola uprawnień "Osoby współdzielące".
Użytkownicy

Użytkownicy (7)

Panel konfiguracyjny pozwalający na pełne zarządzanie użytkownikami oraz personalizowanie ustawień indywidualnych w systemie
Grupy

Grupy (3)

Dodawaj i zarządzaj grupami, które pozwalają na zbiorcze przydzielanie użytkowników do wszystkich danych (rekordów) w systemie.

Uprawnienia nadzwyczajne (1)

Zarządzaj uprawnieniami nadzwyczajnymi, które dają dostęp do wszystkich danych w systemie, niezależnie od standardowych uprawnień.

Przełączanie użytkowników (1)

Proste narzędzie pozwalające na przydzielanie użytkownikom pełnego dostępu do interfejsu innych użytkowników systemu YetiForce.
Role

Role (1)

Dodawaj i zarządzaj rolami, które tworzą ustrukturyzowane zależności uprawnień pomiędzy zespołami użytkowników w całej organizacji.

Uprawnienia standardowe (5)

Nadawaj i odbieraj użytkownikom uprawnienia standardowe do danych we wszystkich funkcjonalnościach, które posiadają rekordy.

Przydział właściciela rekordu (2)

Panel pozwalający na niestandardową konfigurację użytkowników i grup dla systemowego pola uprawnień "Właściciel rekordu".