Uprawnienia standardowe

Nadawaj i odbieraj użytkownikom uprawnienia standardowe do danych we wszystkich funkcjonalnościach, które posiadają rekordy.

Blokady

System YetiForce oferuje możliwość blokowania niektórych czynności takich jak np. kopiowanie, wycinanie.

Dostęp do modułów - informacje podstawowe

System YetiForce daje dwie możliwości ustawienia uprawnień do rekordów. Można wybrać dostęp publiczny (wtedy wszyscy użytkownicy którzy mają dostęp do modułu widzą wszystkie rekordy w module), lub dostęp prywatny, który definiuje nowe zasady widoczności. Domyślnie każdy widzi swoje rekordy, a osoby będące wyżej w hierarchii widzą rekordy osób podległych. Ustawienia te możemy zmienić w menu administratora wybierając "Konfigurację systemu", a następnie "Uprawnienia" oraz "Dostęp do modułów".

Dostęp do modułów - wyjątki

System YetiForce umożliwia dodanie wyjątków, tak żeby inne osoby również miały dostęp do rekordów których nie są właścicielami, bez względu na przypisaną role w systemie. Takie wyjątki ustawia się w panelu administratora. Należy wybrać opcję "Konfiguracja systemu", następnie "Uprawnienia" oraz "Dostęp do modułów".

Dostęp specjalny do rekordów

Kiedy w systemie mamy już wpisanych użytkowników, a także mamy określone role i profile, to możemy rozszerzyć użytkownikom dostęp do niektórych rekordów według naszych potrzeb. Można to zrobić w panelu administratora w opcji "Konfiguracja systemu". Z menu wybieramy "Uprawnienia" i "Dostęp specjalny".