Użytkownicy

Użytkownicy

Panel konfiguracyjny pozwalający na pełne zarządzanie użytkownikami oraz personalizowanie ustawień indywidualnych w systemie. Najważniejsze akcje dostępne w aplikacji to: tworzenie/usuwanie/modyfikacja użytkowników, import i eksport, masowe zmiana haseł oraz masowa modyfikacja.

Użytkownicy - informacje podstawowe

Użytkownicy to osoby, które mogą logować się do systemu YetiForce i pracować na nim zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Szczególną grupą użytkowników są użytkownicy administratorzy, którzy oprócz logowania się na część użytkownika standardowego, mogą dodatkowo zalogować się do panelu konfiguracyjnego, w którym można zarządzać całym systemem.

Import i eksport użytkowników

System YetiForce jak każdy dobry system informatyczny umożliwia zarówno import jak eksport rekordów z/do plików csv oraz xml. Bez względu na to które rekordy chcemy importować czy eksportować (kontrahentów, dostawców czy konkurentów) funkcjonalność ta wyświetla się po kliknięciu na menu rozwijane ukryte pod przyciskiem "Akcje" na każdym z dostępnych modułów. W tym artykule skupimy się na użytkownikach, wybieramy więc w panelu administratora opcję "Konfiguracja systemu" a następnie z menu wybieramy "Uprawnienia" i "Użytkownicy".

Jak zmieć kolorystykę sytemu?

System posiada kilka wbudowanych skórek z różnymi kolorystykami systemu, gdzie one, jak zmienić domyślną ?

Przypisanie rekordów do użytkowników

System YetiForce umożliwia przypisanie tworzonych rekordów zarówno do siebie jak i do innych użytkowników systemu. Żeby ustawić preferowaną przez nas opcję należy w panelu administratora wybrać "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Role".

Użytkownicy - dezaktywacja i usuwanie

Zwolnienie pracownika w firmie lub jego dłuższa nieobecność, powinny powodować albo czasowe albo stałe dezaktywowanie użytkownika w systemie YetiForce. Dezaktywowanie powoduje, że użytkownik nie może się zalogować do systemu [nie działa również mechanizm przelogowywania], a w wielu miejscach takich jak lista użytkowników w polach [właściciel rekordu, osoba współdzieląca] przestaje być dostępna.

Użytkownicy - import/eksport

System posiada wbudowany mechanizm importu/eksportu użytkowników, który ułatwia wymianę użytkowników pomiędzy różnymi systemami. Narzędzie jest przydatne przede wszystkim podczas ręcznego zasilania systemu i przed uruchomieniem systemu produkcyjnie. Ze względu na złożoność systemu YetiForce, niektóre pola mają niestandardowy format i mogą wymagać specjalnego dopasowania przed importem.

Użytkownicy - masowa edycja

Masowa modyfikacja użytkowników pozwala na szybsze rozwiązywanie bieżących problemów, dlatego warto nauczyć się, jak wykorzystywać wbudowane mechanizmy [masowa edycja, masowe resetowanie hasła, masowe wyłączenie 2FA] do bieżącej pracy administratora. Należy pamiętać, że masową edycję należy używać z rozwagą i tylko wówczas kiedy jest to konieczne.