Monitorowanie zagrożeń

Monitorowanie zagrożeń W monitorowaniu zagrożeń możesz znaleźć najważniejsze narzędzia wbudowane w panel konfiguracyjny, które pozwalają: wyszukiwać podatności w bibliotekach wewnętrznych i zewnętrznych, przeglądać incydenty bezpieczeństwa związane z niepoprawnym działaniem użytkowników oraz weryfikować ostrzeżenia systemowe, które mogą mieć znaczący wpływ na poprawne działanie serwera i aplikacji.

Podatności (1)

Narzędzie umożliwiające wyszukiwanie znanych podatności w bibliotekach zewnętrznych używanych przez system YetiForce.

Incydenty bezpieczeństwa (1)

Zestaw narzędzi które pozwalają na bieżące monitorowanie naruszeń i incydentów, które mają miejsca w aplikacji.