Blokady

W systemie YetiForce istnieje możliwość blokowania niektórych funkcjonalności systemowych np. w celu bezpieczeństwa przechowywania i kopiowania danych. Funkcjonalność taka znajduje się w panelu administratora w opcji "Konfiguracja systemu". W menu wybieramy "Uprawnienia" a następnie "Blokady".

Po wejściu w to menu dostajemy możliwość blokowania funkcjonalności zarówno dla poszczególnych użytkowników jak i dla poszczególnych ról, co umożliwia blokowanie wielu osób jednocześnie. Zaczynamy od kliknięcia na przycisk "Dodaj".
Następnie z listy rozwijanej użytkownik wybieramy czy chcemy wprowadzić blokadę dla roli czy dla pojedynczego użytkownika. Po wybraniu komu chcemy ograniczyć funkcjonalności wybieramy je z kolejnej listy rozwijanej. Do wyboru mamy:

  • Blokada kopiowania - w systemie nie działa opcja kopiowania danych Ctrl+C (także z poziomu myszki), nie da się więc skopiować danych do innych dokumentów. Działa opcja wycinania danych.
  • Blokada wycinania - w systemie nie działa opcja wycinania danych Ctrl+X (także z poziomu myszki), nie da się więc wyciąć danych do innych dokumentów. Działa opcja kopiowania danych. Dla bezpieczeństwa zaleca się włączanie obu blokad jednocześnie (kopiowania i wycinania).
  • Blokada wklejania - w systemie nie działa opcja wklejania danych Ctrl+V (także z poziomu myszki), nie można więc wkleić danych z innych dokumentów do systemu.
  • Blokada prawego klawisza myszki - po wciśnięciu prawego klawisza myszki nie pojawia się standardowe menu.
  • Blokada zaznaczania - nie ma możliwości zaznaczania tekstu w systemie.
  • Blokada przeciągania elementów strony - nie ma możliwości dowolnego przesuwania elementów na stronie.

Po wybraniu użytkowników i przypisaniu do nich odpowiednich blokad koniecznie na końcu wciskamy "Zapisz".

  • środa, 02 sierpień 2017