Dezaktywacja użytkowników w systemie

W przypadku gdy w systemie mamy użytkowników którym na jakiś czas chcemy zablokować dostęp do systemu to zmianę taką możemy zrobić w module Użytkownicy. W tym celu musimy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Użytkownicy".

W widoku użytkowników wybieramy z listy (lub wpisujemy np. nazwisko w wyszukiwarkę) a następnie z prawej strony ekranu wybieramy ikonę Edycja.

01Kliknięcie na tą ikonę przenosi nas na kolejny ekran. Tam w polu "Status" wybieramy z listy rozwijanej opcję Nieaktywny

02Na koniec wciskamy przycisk Zapisz. Spowoduje to, że użytkownik straci dostęp do systemu i jednocześnie zniknie z listy aktywnych użytkowników03

Pojawi się w natomiast na liście użytkowników nieaktywnych. Żeby zobaczyć taką listę wystarczy na górze ekranu z listy rozwijanej wybrać filtr Nieaktywni użytkownicy.

04

Oczywiście oprócz tego że użytkownik nie będzie widoczny na liście użytkowników aktywnych, to co najważniejsze, nie będzie miał również dostępu do systemu. Próba zalogowania zakończy się komunikatem Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło.05Żeby przywrócić nieaktywnego pracownika ponownie wchodzimy w panelu administratora na "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Użytkownicy". Wybieramy z górnego menu filtr Nieaktywni użytkownicy i z prawej strony ekranu wybieramy opcję Przywróć przy użytkowniku któremu chcemy ponownie nadać uprawnienia do systemu.06Po kliknięciu na tą ikonę wyskakuje nam okienko z prośbą o potwierdzenie przywrócenia użytkownika. Klikamy Potwierdź i nasz użytkownik znowu pojawi się na liście użytkowników aktywnych oraz będzie miał dostęp do systemu.
  • środa, 02 sierpień 2017