Dostęp do modułów - wyjątki

System YetiForce umożliwia dodanie wyjątków, tak żeby inne osoby również miały dostęp do rekordów których nie są właścicielami, bez względu na przypisaną role w systemie. Takie wyjątki ustawia się w panelu administratora. Należy wybrać opcję "Konfiguracja systemu", następnie "Uprawnienia" oraz "Dostęp do modułów".

Załóżmy ze w organizacji mamy managera i pracownika którzy mają przypisane w organizacji takie same role.

Przy ustawieniu rekordów jako prywatny, manager nie będzie widział rekordów (w tym przypadku kontrahentów) pracownika pierwszego.

02

Jeżeli chcemy to zmienić i pozwolić managerowi na wgląd do rekordów pracownika pierwszego musimy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", następnie "Uprawnienia" oraz "Dostęp do modułów". Kiedy pojawi się nam nowe okno wybieramy opcję "więcej" dla modułu który nas w danym momencie interesuje (w naszym przypadku będzie to moduł kontrahenci) a następnie klikamy na przycisk "Dodaj".

03

Po wykonaniu tych czynności pojawi się nowy ekran, który musimy uzupełnić danymi. W polu "Kontrahenci z" wybieramy skąd chcemy pozyskać informacje. W tym przypadku interesują nas informacje o kontrahentach pracownika A. Musimy więc z menu rozwijanego wybrać podgrupę Użytkownicy i wybrać z niej pracownika A.

04

Jeśli mamy więcej pracowników niż jednego i wszyscy mają taką samą rolę, to możemy zamiast wybierania jednego pracownika wybrać daną rolę. Możemy też wybrać rolę i podrolę, jeśli mamy pracowników którzy są poniżej w strukturze organizacyjnej.
Kiedy już określimy jakie dane chcemy udostępnić to w kolejnym polu musimy wskazać komu takie informacje chcemy przekazać. W naszym przypadku będzie to Manager A, którego również wybieramy z listy rozwijanej z podgrupy Użytkownicy. 
05

Oczywiście także tutaj system pozwala na wybranie innego departamentu lub grupy (np. wszystkich kierowników). Na koniec trzeba jeszcze określić czy dostęp ma być tylko do odczytu czy do odczytu i edycji rekordów. Po określeniu tych wartości klikamy "Zapisz". 
06

 Po kliknięciu tego przycisku nowe zasady dostępu zostaną nadane a manager A będzie miał już podgląd do rekordów wprowadzonych przez pracownika A.
07

  • środa, 02 sierpień 2017