Grupy

Każdy rekord w systemie może być przypisany do użytkownika albo grupy. Użytkownicy to pojedyncze osoby, natomiast grupy składają się z wielu użytkowników, grup użytkowników lub wielu ról. Dzięki grupom możliwe jest budowanie zespołów składających się z użytkowników, którzy często pracują razem nad danym zadaniem/projektem. Dodatkowo wbudowany czat w systemie, pozwala rozmawiać w ramach utworzonych grup (pokoje grupowe), do których dostęp będą mieć tylko użytkownicy należący do danej grupy.

Dodawanie grupy:
W celu dodania grupy należy przejść do Konfiguracji systemu, kliknąć w Uprawnienia i wybrać Grupy. W widoku tworzenia pojawią się następujące pola:

  • Nazwa - pole obowiązkowe, w którym należy wpisać nazwę tworzonej grupy
  • Opis - pole opcjonalne, w którym można dodać opis 
  • Moduły - obowiązkowe pole wielokrotnego wyboru pozwala zadecydować w których modułach ma pojawić się możliwość wyboru konkretnej grupy w polu właściciel rekordu lub osoby współdzielące.
  • Członkowie - pole obowiązkowe, w którym precyzujemy jacy członkowie, grupy, role, role i podrole będą należeć do danej grupy.

Zrzut_ekranu_2020-02-18_o_10.35.14.png

Podczas tworzenia grup, mamy do wyboru następujących członków:

  • Użytkownicy - jeden użytkownik systemu to jedna osoba, przeważnie występująca w systemie pod własnym imieniem i nazwiskiem lub stanowiskiem pełnionym w danej firmie
  • Grupy - grupa może składać się z użytkowników, innych grup, ról oraz ról i podról.
  • Role - to osoby przypisane bezpośrednio do roli
  • Role i Podrole - to osoby przypisane bezpośrednio do roli oraz wszystkich ról podrzędnych.

UWAGA - wybór “Roli” oznacza dodanie do grupy tylko jednej roli, natomiast wybór “Roli i podroli” oznacza dodanie do grupy danej roli oraz wszystkich ról jej podrzędnych w hierarchii.

Wybór grup przy tworzeniu / edycji rekordu:
Wyboru grupy można dokonać w dwóch polach w systemie: właściciel rekordu oraz osoby współdzielące. Pozwala to kontrolować rekord kilku osobom z grupy zamiast pojedynczemu użytkownikowi. Dzięki temu podczas nieobecności jednego z pracowników, reszta zespołu może kontynuować pracę z rekordem.
Można także użyć masowej zmiany właściciela, aby przypisać wybrane rekordy do konkretnej grupy.

  • wtorek, 18 luty 2020