Grupy - informacje podstawowe

System YetiForce pozwala na definiowanie grup użytkowników, które będą w sobie zawierały poszczególnych użytkowników zgodnie ze zdefiniowanym przez nas kluczem. Jest to przydatne np. przy wskazywaniu osób współdzielących rekordy, gdzie zamiast wybierać poszczególnych użytkowników możemy od razu wybrać całą grupę. Żeby ustawić taką grupę w systemie należy w panelu administratora wybrać "Konfiguracja systemu", a następnie z menu wybieramy "Uprawnienia" i "Grupy".

Załóżmy na potrzebę tego artykułu że chcemy zdefiniować nową grupę do której będą należeli tylko managerowie z naszej organizacji. Wybieramy więc w panelu administratora "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Grupy". Po kliknięciu na przycisk "Grupy" pojawi się nowy ekran, na którym wciskamy przycisk "Dodaj grupę".

Pojawi się nowy ekran na którym definiujemy wymagania dotyczące grupy którą chcemy założyć poprzez wypełnienie poniższych pól:

02

  • "Nazwa Grupy" (pole wymagane) - wpisujemy nazwę grupy (np. Grupa M).
  • "Opis" (pole opcjonalne) - wpisujemy opis grupy.
  • "Modułów" (pole wymagane) - wybieramy z listy rozwijanej w jakich modułach grupa będzie dostępna do wybrania (np. Kontrahenci). Grupa będzie dostępna tylko w modułach które zostaną tu wskazane.
  • "Członkowie grupy" (pole wymagane) - Wskazujemy kto ma należeć do grupy. Możemy wybierać pojedynczych użytkowników, ale możemy tworzyć grupy z kilku innych grup, używając przypisania do roli, albo wybierając z menu użytkowników na podstawie roli i podporządkowania. W tym przypadku członków grupy należy wybrać klikając na Managera A, B i C wybierając ich w menu rozwijanym z grupy użytkownicy.

03

Po uzupełnieniu wszystkich pól wymaganych wciskamy przycisk "Zapisz". System przekieruje nas na następną stronę gdzie można będzie zweryfikować wprowadzone dane i w razie potrzeby od razu je edytować, jeśli grupa wymagałaby wprowadzenia poprawek.
04

  • środa, 02 sierpień 2017