Ikony pomocy

01 help

Ikony pomocy to prosty mechanizm pozwalający na dodanie - przy każdym polu w systemie CRM - ikony pomocy, która zawiera szczegółową informacje dotyczącą pola. Zalecamy stosowanie takich informacji pomocniczych dla pól biznesowo istotnych np. statusy, etapy, pola które są automatycznie aktualizowane itd. Każda podpowiedź może być tłumaczona dla każdego języka indywidualnie.

Korzystanie z tego narzędzia jest możliwe tylko przez administratora. Po wejściu w zarządzanie tłumaczeniami a następnie w ikony pomocy mamy do dyspozycji kilka funkcjonalności. Przede wszystkim powinniśmy wybrać języki dla jakich chcemy modyfikować opisy w ikonach. Następnie wybieramy moduł dla którego narzędzie ma wyświetlić listę dostępnych pól. Do dyspozycji mamy jeszcze możliwość zawężenia listy pól do tych, które nie mają wprowadzonej treści jak również możemy wyszukiwać interesujące nas pola.

02

Zasada aktywowania ikony pomocy jest dość prosta. Jeżeli ikona pomocy ma w danym języku wprowadzoną treść oraz widok pasuje widokowi, który ustawiliśmy to ikona pomocy zostanie wyświetlona. Należy pamiętać, że ikony pomocy są zależne od języka, jeżeli użytkownik pracujący w systemie CRM ma inny język niż treść informacji dla ikony pomocy, to ikona ta mu się nie wyświetli. Jeżeli chcesz wyłączyć wyświetlanie ikony, wystarczy, że usuniesz w niej zawartość (zostawisz pustą). Do wprowadzania treści mamy wbudowany edytor (ma on ograniczoną ilość pokazywanych narzędzi formatowania tekstu), w którym możemy używać HTML. W edytorze od strony programistycznej możemy przełączyć się na więcej dostępnych paneli z narzędziami, ale wymaga to zmian w kodzie.
03 help icon screen wysiwyg

Gdy aktywowaliśmy ikony pomocy, będą one od tego momentu dostępne dla użytkowników systemu, na trzech różnych widokach, które przy polu zaznaczyliśmy czyli:

  • Tworzenie i edycja rekordu.
  • Podsumowanie i szczegóły rekordu.
  • Szybkie tworzenie rekordu.
  • wtorek, 08 sierpień 2017