Konfiguracja serwera

01

W systemie YetiForce został zaimplementowany dodatkowy mechanizm pozwalający na bieżąco sprawdzać konfiguracje serwera. Zdarza się, że konfiguracja ulega zmianie i pomimo weryfikacji konfiguracji przy instalacji, mamy potrzebę sprawdzania jej na bieżąco. W celu sprawdzenia parametrów, należy przejść do zakładki Konfiguracja serwera aby ręcznie sprawdzić poprawność ustawień.

Nie będziemy opisywać poszczególnych parametrów, które można sprawdzać w tej zakładce. Ważne jest, aby system spełniał jak najwięcej wymagań, ponieważ poszczególne narzędzia korzystają z nich w różnych momentach użytkowania systemu. Zakładki zostały podzielone na następujące sekcje:
  1. Silnik YetiForce
  2. Silnik RoundCube
  3. Uprawnienia

W pierwszej zakładce znajdują się parametry konieczne, aby działał system YetiForce, w drugiej zakładce znajdują się parametry konieczne do działania klienta poczty, jeżeli nie będziemy korzystać z klienta pocztowego, to nie musimy się martwić o te parametry. Ostatnią zakładką jest informacja o możliwościach zapisu/odczytu istotnych plików/folderów. Niektóre parametry pełnią tylko rolę informacyjną np. ścieżki do pliku, z punktu działania systemu nie mają one większego znaczenia. W przypadku weryfikacji dostępności silników baz danych nie powinniśmy się martwić tym, że nie wszystkie silniki baz danych są zainstalowane, najważniejszy jest tylko jeden silnik [najczęściej mysql] na którym bazuje YetiForce [ten, który ustawialiśmy przy instalacji systemu].

W przyszłości damy możliwość zapisu konfiguracji do pliku.

  • wtorek, 08 sierpień 2017