Masowa wysyłka SMS

Funkcjonalność masowej wysyłki SMS jest dostępny dla modułów "Lead", "Kontrahenci" oraz "Kontakty". Przed wysyłką SMS'ów należy wpierw skonfigurować w systemie dostawcę SMS API. Informacja na ten temat jest dostępna w artykule Konfiguracja dostawcy SMS.
Po wybraniu interesującego nas modułu zaczynamy od zaznaczenia rekordów do których chcemy wysłać SMSy, a następnie w menu "Akcje" wybieramy pozycję "Masowa wysyłka SMS"
01W nowym oknie w polu "Krok 1: wybierz pola numerów do wysyłki" musimy zdefiniować z jakiego pola system ma pobierać numery do wysłania. Do wyboru mamy pola "Telefon podstawowy", "Telefon dodatkowy" oraz "Faks podstawowy". Po dokonaniu wyboru przechodzimy do pola "Krok 2" gdzie wpisujemy wiadomość. Treść wiadomości musi się zawierać w 160 znakach.
02Na koniec wciskamy przycisk "Wyślij". To jak szybko zostaną wysłane wiadomości zależy od ustawień CRON. Ustawienia można zmieniać w opcji "Konfiguracja systemu" w module "Automatyzacja" po wybraniu pozycji "CRON".
  • wtorek, 08 sierpień 2017