Menu - konfiguracja

W tym panelu konfiguracyjnym możemy dostosować widoczne moduły widoczne w menu domyślnym, jak również menu widoczne dla różnych ról i portalu klienta.

Wybór wstępnie skonfigurowanych menu 

By dostosować odpowiednie menu najpierw w prawym górnym rogu z listy rozwijanej wybieramy które menu chcemy edytować. Jeśli dana rola nie ma skonfigurowanego niestandardowego menu, wszyscy użytkownicy, którzy mają tę rolę będą widzieli elementy widoczne w “Domyślnym menu”.

Kopiowanie menu

By ułatwić tworzenie menu dla poszczególnych ról, w systemie YetiForce CRM została dodana funkcja kopiowania menu. Po kliknięciu przycisku “Skopiuj menu” pojawi się okienko wyboru z listą dostępnych menu, po wybraniu jednego z wcześniej utworzonych menu będziemy mogli je następnie dalej modyfikować dla uprzednio wybranej roli. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy tworzyć wielu menu od podstaw, tylko wykorzystać te utworzone wcześniej, i zmodyfikować je zgodnie z tym, co użytkownicy posiadający daną rolę powinni widzieć w menu. 

Edycja menu

Pozycje menu możemy edytować, usuwać, lub zmieniać ich kolejność. By edytować lub usunąć daną pozycję musimy w nią kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać odpowiednią akcję. Zmiana kolejności pozycji widocznych w menu odbywa się za pomocą przeciągania i upuszczania elementów - w ten sposób możemy również grupować różne elementy menu. Menu w tym widoku jest domyślnie zwinięte, by zobaczyć co znajduje się w poszczególnych grupach wystarczy nacisnąć małą strzałkę znajdującą się po lewej stronie etykiety modułu, lub dwukrotnie kliknąć w nazwę modułu lewym przyciskiem myszy. 

Dodawanie nowych pozycji

By dodać nową pozycję w menu, w prawym górnym rogu klikamy w przycisk “+Dodaj pozycję w menu”. Następnie w okienku pop up wybieramy typ dodawanego elementu. Możemy wybrać następujące rodzaje: 

 • Moduł - Pozycja menu kierująca do wybranego modułu.
  Podczas dodawania modułu system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
  • Wybierz moduł - lista rozwijana wszystkich dostępnych w systemie modułów
  • Nazwa etykiety - pole służy do nadania aliasów modułom, które mają być w menu widoczne pod inną nazwą niż ich nazwa w systemie. Jeśli to pole pozostanie puste to w menu moduł będzie dodany pod jego domyślną nazwą. 
  • Czy otwierać w nowym oknie - pole typu checkbox, zaznaczenie tego pola spowoduje otwieranie zawartości danej pozycji menu w nowym oknie
  • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do danej pozycji w menu
  • Dostępne filtry - pole wielokrotnego wyboru pozwalające na wybranie filtrów dostępnych dla danego modułu. Filtry muszą zostać wcześniej skonfigurowane by mogły być dostępne w tym polu. 
  • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy modułu. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈
  • Jeśli dodaliśmy niestandardowe moduły w naszym systemie, to musimy je również dodać do menu, by były widoczne dla użytkowników. 

 

 • Skrót - Przekierowanie na dowolny wprowadzony adres.
  Podczas dodawania skrótu system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
  • Nazwa - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę pod którą skrót będzie widoczny w menu
  • Adres URL - adres URL do którego prowadzi skrót w menu
  • Czy otwierać w nowym oknie - pole typu checkbox, zaznaczenie tego pola spowoduje otwieranie skrótu w nowym oknie
  • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do danej pozycji w menu
  • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy skrótu. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

 • Etykieta - Umożliwia grupowanie pozycji w menu.
  Podczas dodawania etykiety system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
  • Nazwa etykiety - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę etykiety widoczną w menu
  • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy etykiety. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

 • Separator - Służy do dzielenia menu na mniejsze części dla wygody użytkownika
  Podczas dodawania separatora system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 

 

 • Szybkie tworzenie - Umożliwia szybkie tworzenie rekordów.
  Podczas dodawania szybkiego tworzenia system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
  • Nazwa etykiety - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę modułu w którym tworzony będzie rekord
  • Wybierz moduł - moduł, w którym tworzony będzie rekord
  • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do szybkiego tworzenia w danym module
  • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy szybkiego tworzenia. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

 • Ikona domku - Pozycja menu kierująca do pulpitu użytkownika.
  Podczas dodawania ikony domku system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku

 

 • Filtr - Pozycja menu kierująca do dowolnego filtru.
  Podczas dodawania filtru system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku
  • Wybierz moduł - filtr do którego będzie prowadziła pozycja w menu
  • Czy otwierać w nowym oknie - pole typu checkbox, zaznaczenie tego pola spowoduje otwieranie filtra w nowym oknie
  • Skrót klawiaturowy - skrót klawiaturowy prowadzący do filtra
  • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy filtra. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

 • Profil - Pozycja menu umożliwiająca zmianę ustawień użytkownika.
  Podczas dodawania skrótu do profilu system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku 
  • Nazwa - pole obowiązkowe w którym wpisujemy nazwę profilu widoczną w menu
  • Ikona - pole w którym możemy wybrać ikonę widoczną w menu obok nazwy profilu. By zobaczyć listę dostępnych ikon kliknij w przycisk 🛈

 

 • Kosz - Pozycja menu kierująca do kosza.
  Podczas dodawania kosza system poprosi o wypełnienie następujących pól:
  • Typ menu - pole wypełniane automatycznie na podstawie typu menu wybranego w poprzednim kroku
 • poniedziałek, 27 kwiecień 2020
©2021 YetiForce. All Rights Reserved.