Moduły standardowe - etykieta

System Yetiforce poza standardowym menu dostarcza również możliwość tworzenia własnego menu, poprzez kreowanie własnych etykiet i dodawanie w nich potrzebnych kategorii. Żeby wykonać taką operację należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Na nowej stronie z listy rozwijanej wybieramy rolę dla której chcemy dodać nową etykietę (np. Employee A).

01

Następnie klikamy na przycisk "Dodaj pozycję w menu" i w nowym oknie wybieramy z listy rozwijanej "Wybierz typ menu" opcję "Etykieta".

02

Następnie wciskamy przycisk "Dalej" i przechodzimy do kolejnego okna.
03

W nowym oknie musimy wpisać "Nazwę etykiety", a także jeśli chcemy możemy dodać ikonę. Można ją wybrać z dostępnej biblioteki lub wybrać własną z dysku. Na koniec wciskamy przycisk "Dodaj".
04Od tego momentu etykieta będzie widoczna w menu użytkowników przypisanych do roli którą zmodyfikowaliśmy.
05Ale etykieta sama w sobie tak na prawdę nic nie daje, jeśli nie dodamy do niej podkategorii. Żeby je dodać musimy wrócić na stronę na której dodawaliśmy etykietę (w panelu administratora wybieramy opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja", a następnie wybieramy odpowiednią rolę. 
06Teraz do nowej etykiety możemy poprzesuwać inne podkategorie, całe kategorie czy np. stworzone przez nas skróty
07Tak wypełniona danymi etykieta jest gotowa do wykorzystania przez użytkowników.
08

  • poniedziałek, 21 sierpień 2017