Moduły standardowe - informacje podstawowe

System YetiForce daje administratorowi możliwość takiej konfiguracji systemu, żeby użytkownicy przypisani do danej roli widzieli tylko informacje które są im potrzebne przy używaniu systemu. Istnieje możliwość np. ograniczenia ilości widocznych modułów czy dodanie do menu skrótów lub etykiet. Aby rozpocząć taką konfigurację należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Po wybraniu powyższych ustawień z menu powinien pojawić się nowy ekran.
01Klikamy na przycisk "Dodaj pozycję w menu", i na ekranie pojawi się nowe okno.
02Możemy z niego wybrać następujące ustawienia zmieniające menu:

  • Moduł - wybranie tej funkcji daje możliwość dodania do danej roli możliwości dostępu do konkretnego modułu.
  • Skrót - pozwala na dodanie do menu bezpośredniego skrótu do jakiejś strony www.
  • Etykieta - dodatkowa pozycja w menu, w której możemy zebrać własne podkategorie
  • Separator - możliwość rozdzielenia grup w podmenu
  • Skrypt - umożliwia dodanie do menu bezpośredniego odnośnika do skryptu Java.
  • Szybkie tworzenie - umożliwia dodanie do menu skrótu, który przekieruje użytkownika do ekranu tworzenia nowego rekordu w wybranym przez nas module.
  • Ikona domku - umożliwia dodanie do menu ikony domku, która po kliknięciu przekieruje użytkownika na główną stronę systemu YetiForce.
  • Filtr - umożliwia dodanie do menu konkretnego filtru, do wyboru z listy rozwijanej. Pozwala to na szybszy dostęp do potrzebnych informacji w systemie.
  • Profil - umożliwia szybką zmianę hasła przez użytkowników

Dokładny opis jak wykorzystać poszczególne funkcjonalnosci znajduje się w pozostałych artykułach w tej kategorii.

  • piątek, 18 sierpień 2017