Moduły standardowe - kopiowanie menu

Użytkownicy przypisani do różnych ról w systemie YetiForce mogą w swojej pracy korzystać z kilku modułów, lub na przykład tylko z jednego. Możemy więc w systemie tak skonfigurować widok menu, żeby osoby przypisane do danych ról miały w menu dostęp tylko do modułów które są im potrzebne. Żeby wprowadzić takie ustawienie systemu należy w panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie "Moduły standardowe" i "Menu - konfiguracja".

Po wejściu w to menu na ekranie pojawi się nowa strona z domyślnym menu jakie jest ustawione dla całej organizacji.
01Mamy więc tu informację jakie moduły są obecnie domyślnie dostępne dla wszystkich użytkowników, mamy możliwość dodania pozycji w menu oraz listę rozwijaną z rolami z napisem Domyślne menu. Załóżmy zatem, że dla roli Employee A chcemy wyłączyć w menu widoczność modułów o nazwach "Logistyka", "Firma", "Sekretariat" i "Bazy danych". W pierwszej kolejności musimy więc z listy rozwijanej wybrać rolę Employee A.
02Po kliknięciu na tą rolę system przekieruje nas na następną stronę.
03To co widzimy na tym ekranie jest informacją, że dla tej roli nie ma przypisanego żadnego konkretnego menu, zaczynam więc od wciśnięcia przycisku "Skopiuj menu". Na ekranie pojawi się okno, w którym z listy rozwijanej możemy wybrać które menu chcemy skopiować.
04Jeśli nie robiliśmy wcześniej żadnych zmian w tym module do wyboru będzie tylko "Domyślne menu". Po dokonaniu zmian dla tej roli także to menu będzie dostępne do listy rozwijanej, i będziemy mogli je kopiować do innych ról. Wciskamy więc przycisk "Zapisz", i na ekranie pojawi nam się domyślne menu przypisane dla roli Employee A.
05Następnie klikamy prawym przyciskiem myszki na moduły które chcemy usunąć, i wybieramy opcję "Usuń".

06

Za każdym razem przy usuwaniu modułu dostaniemy komunikat o treści "Wybrana pozycja zawiera podmenu, usuwając to menu usuwasz również wszystkie zawarte w niej pozycje podmenu".
07Jeżeli akceptujemy usunięcie z menu także podmenu dla danego modułu wciskamy przycisk "Usuń". Jeśli nie chcemy usuwać całego modułu możemy go rozwinąć i w ten sam sposób usunąć pojedyncze kategorie z danej grupy.
08Po usunięciu niepotrzebnych modułów lub kategorii użytkownicy przypisani do danej roli nie będą widzieli już tych modułów w swoim menu.

09

  • piątek, 18 sierpień 2017