Moduły standardowe - pola - słowniki

System YetiForce dla ułatwienia pracy ma domyślnie zapisane różnego rodzaju listy rozwijane, przyśpieszające wprowadzenie danych w rekordach. Gdy któraś z list wymaga dodania lub usunięcia pozycji, to możemy przeprowadzić taką modyfikację w panelu administratora w opcji "Konfiguracja systemu", po wybraniu z menu "Moduły standardowe" i "Pola - słowniki".
System przeniesie nas na kolejną stronę, gdzie na początku musimy wybrać moduł, w jakim chcemy dokonać modyfikacji. 
01Przyjmijmy że chcemy dodać w module "Pracownicy" nowy status wykształcenia. Musimy więc w polu "Wybierz moduł" wybrać z listy rozwijanej moduł "Pracownicy".
02Automatycznie w polu poniżej zaktualizuje nam się lista pól, w których możemy dokonać modyfikacji. W naszym przypadku wybieramy z listy rozwijanej pole "Wykształcenie".
03System od razu pokaże nam jakie wartości są obecnie dostępne dla tego pola. Możemy tutaj "Dodać wartość" do słownika, "Zmienić wartość" obecnego wpisu, "Usunąć wartość" wpisu, a także ustawić kolejność w jaki sposób wpisy mają się pokazywać na liście. Żeby dodać nową wartość klikamy na przycisk "Dodaj wartość". Dodatkowo możemy też określić dla jakiej roli dane wartości będą dostępne, tzn. że jeśli będziemy chcieli, to możemy pewne wartości z listy przydzielić tylko wybranym użytkownikom systemu. Żeby dodać wpis klikamy na "Dodaj wartość".
04W nowym oknie wpisujemy w pole "Aktualna wartość" nową pozycję która ma się pojawić na liście (np. "Student"), a w polu "Przydzielone do roli" z listy rozwijanej wybieramy jakie role mają mieć dostęp do tego wpisu. Na koniec wciskamy przycisk "Zapisz". Nowa wartość pojawi się na liście na naszym ekranie i będzie dostępna do wyboru przy wypełnianiu rekordu. 
05Możemy teraz najechać kursorem na nową wartość i przenieść ją na odpowiednie miejsce na liście, czyli powyżej wartości "Wyższe".
06Na koniec wciskamy przycisk "Zapisz kolejność", i nowy układ wartości zapisze się w systemie.
  • wtorek, 22 sierpień 2017