Powiadomienia aktywności na rekordzie

Poniższy artykuł opisuje funkcjonalność powiadomień aktywności na rekordzie.


Mechanizm Powiadomień aktywności na rekordzie służy do wyświetlania powiadomień o tym, że inni użytkownicy systemu przeglądają dany rekord w tym samym czasie. Aktywacja tego mechanizmu pomoże zapobiec sytuacji, w której kilku użytkowników wprowadza zmiany na rekordzie w tym samym czasie.

Powiadomienia będą pojawiać się w trzech widokach:

  • Widoku edycji rekordu
  • Widoku szczegółów rekordu
  • Szybkiej edycji z okna modalnego

okienko


Aktywacja mechanizmu

  • Krok 1

W ustawieniach systemu przejdź do panelu menu po lewej stronie i wybierz Uprawnienia → Profile.

  • Krok 2

Z listy dostępnych profili wybierz ten, dla którego chcesz włączyć powyższy mechanizm i kliknij ikonkę edycji :profile

  • Krok 3

 Z listy modułów wybierz ten, w którym chcesz aktywować funkcjonalność powiadomień i kliknij ikonkę strzałki  

lista

  • Krok 4

Przejdź do sekcji Uprawnienia do akcji i workflow i zaznacz  opcję Record Activity Notifier.powiadomienia