Profile - informacje podstawowe

Profile to wstępnie skonfigurowane zestawy uprawnień, które mogą być nadane poszczególnym rolom utworzonym w systemie.

Profile służą do definiowania uprawnień do tworzenia, przeglądania, edycji i usuwania rekordów.

profile_pl.png

Dodawanie nowego profilu

W systemie domyślnie istnieją 2 profile - Administrator oraz Portal. By dodać nowy profil ze wstępnie skonfigurowanymi uprawnieniami należy kliknąć przycisk “+Dodaj profil” w lewym górnym rogu ekranu. Gdy zostaniemy przeniesieni na stronę tworzenia nowego profilu musimy wybrać dla niego nazwę oraz opcjonalnie uzupełnić jego opis. Następnie w tabeli “Edytuj uprawnienia do profilu” zaznaczamy odpowiednie uprawnienia do akcji w poszczególnych modułach, które chcemy by nowo utworzony przez nas profil posiadał. 

Oprócz ogólnych uprawnień do tworzenia przeglądania, edycji i usuwania rekordów w danych modułach, możemy też skonfigurować uprawnienia do pól i narzędzi. W celu modyfikacji tych uprawnień musimy kliknąć przycisk ze strzałką w dół znajdujący się w kolumnie “uprawnienia do pól i narzędzi” i odpowiednio skonfigurować dodatkowe opcje, które pojawią się na ekranie. 

Moduł wspiero masowe zaznaczanie i odznaczanie uprawnień - jeśli klikniemy checkbox na górze kolumny “Moduły” to odznaczymy/ zaznaczymy wszystkie opcje dla wszystkich modułów. Jeśli klikniemy na chekbox przy którejkolwiek nazwie akcji to odznaczymy/zaznaczymy uprawnienia do tej akcji dla wszystkich modułów.

Po dostosowaniu uprawnień klikamy przycisk “Zapisz”. 

Edycja profilu

W celu modyfikacji uprawnień przypisanych istniejącemu profilowi musimy kliknąć na ikonkę edycji ✎, widoczną w ostatniej kolumnie tabeli profili. System przeniesie nas do obecnych ustawień wybranego profilu, które możemy dowolnie zmodyfikować w sposób opisany powyżej. Po dostosowaniu uprawnień klikamy przycisk “Zapisz”. 

Duplikacja profilu

Duplikacja profilu pozwoli na stworzenie profili o podobnych uprawnieniach, bez potrzeby tworzenia go od początku. By zduplikować profil musimy kliknąć na ikonkę duplikacji ⧉ widoczną w ostatniej kolumnie tabeli profili. System skopiuje uprawnienia wybranego profilu, które możemy dowolnie zmodyfikować w sposób opisany w “Dodawaniu nowego profilu”. Po dostosowaniu uprawnień klikamy przycisk “Zapisz”. 

Usuwanie profilu

By usunąć wybrany profil  kliknąć na ikonkę kosza widoczną w ostatniej kolumnie tabeli profili. System wyświetli okienko pop up, w którym możemy sprecyzować do którego z pozostałych profili będą przeniesione role, które są przypisane do usuwanego profilu. Następnie klikamy przycisk “Zapisz”, wtedy profil zostanie usunięty a role przeniesione. 


☑ - oznacza, że uprawnienie jest aktywne
☐ -  oznacza, że uprawnienie jest nieaktywne
⚫ - oznacza że dane pole jest niewidoczne dla tego profilu
🟠 - oznacza że ten profil ma dostęp tylko do odczytu danych z tego pola
🟢 - oznacza że ten profil ma dostęp do zapisu danych we wskazanym polu

  • środa, 22 kwiecień 2020