Przekazywanie rekordów na grupę

System YetiForce posiada funkcjonalność dzięki której możliwe jest przekazywanie rekordów na grupę innych użytkowników. Funkcja ta jest przydatna jeśli np. chcemy delegować jakieś zadania na kilka osób przypisanych do grupy, bez konkretnego wskazywania którejś z nich.

Na potrzeby naszego przykładu załóżmy, że mamy dyrektora który chce przekazać rekord dotyczący kontrahenta do któregoś z managerów. Do tego przykładu wykorzystamy strukturę organizacyjną z prezesem, dyrektorem, trzema menadżerami i trzema pracownikami:
01Aby wykonać taką operację najpierw należy ustawić w systemie grupę takich managerów. Robi się to w "Konfiguracji systemu" poprzez wybranie z menu opcji "Uprawnienia" a następnie "Grupy".
02Następnie w nowym ekranie wybieramy opcję "Dodaj grupę" i przechodzimy do kolejnego ekranu na którym ustawiamy nasze preferencje odnośnie grupy. Na początku musimy nazwać naszą grupę (jest to pole wymagane), następnie opcjonalnie możemy dodać jej opis. Potem z listy rozwijanej wybieramy moduł do którego chcemy im przydzielić dostęp (w naszym przypadku kontrahenci) a na koniec wybieramy kto ma do tej grupy przynależeć. Członków grupy wybieramy spośród pierwszej grupy opisanej jako użytkownicy. Pozostałe funkcjonalności jakie daje nam tworzenie grupy zostaną opisane w kolejnych artykułach.
03Po utworzeniu grupy wciskamy przycisk "Zapisz". 

W kolejnym kroku wracamy do panelu dyrektora. Na chwilę obecną on jako jedyny może widzieć Kontrahenta 7, bo jest właścicielem tego rekordu, a do tego jest ulokowany najwyżej w naszej strukturze.
04Rekord nie jest widoczny dla żadnego managera.
05Aby przekazać takiego klienta do realizacji któremuś z managerów należy edytować dany rekord.
06Kiedy już przejdziemy do edycji rekordu musimy zmienić przypisanie rekordu. Wyszukujemy pole "Właściciel rekordu" i z listy rozwijanej wybieramy grupę M. 
07Ważne. Ponieważ do Grupy M przypisaliśmy tylko managerów, więc po zmianie właściciela rekordu na Grupę M rekord ten nie będzie już widoczny dla dyrektora. Jeśli chcemy żeby rekord ten dalej był dla niego widoczny trzeba albo dodać go do grupy, albo przy przekazywaniu dodać siebie z pola obok "Osoby Współdzielące".  
08Na potrzeby tego artykułu wybieramy tylko nowego właściciela rekordu (Grupę M) i klikamy na "Zapisz". Po ponownym wyświetleniu kontrahentów na naszej liście nie pojawi się już kontrahent 7.
09Pojawi się natomiast u każdego z managerów z ikoną "Realizuj".
10Ikona ta oznacza że każdy z managerów znajdujący się w tej grupie może przypisać tego kontrahenta do siebie. Po kliknięciu w tą ikonę rekord zostaje przypisany do danego managera. Jednocześnie zmienia się przypisanie rekordu z grupy na managera.
11Oznacza to jednocześnie że rekord przestał być widoczny dla innych managerów.
12A ponownie stał się widoczny dla dyrektora.
13Jeśli po przypisaniu takiego rekordu na siebie chcemy dany rekord delegować niżej w strukturze np. na naszego pracownika, to musimy to zrobić poprzez wpisanie go w pole "Osoby współdzielące".
14

  • wtorek, 22 sierpień 2017