Przełączanie użytkowników - informacje podstawowe

Mechanizm przełączania użytkowników pozwala kontrolować na konto jakiego użytkownika (lub rolę) można przełączyć się po zalogowaniu do systemu, bez konieczności używania loginów i haseł innych pracowników.

Jeśli dany użytkownik ma odpowiednie uprawnienia by przełączyć się na innego użytkownika, wtedy w systemie, w prawym górnym rogu, zobaczy on przycisk z dwiema poziomymi strzałkami ⇄, dzięki któremu będzie mógł się przelogować na inne konto. Za pomocą tego przycisku można również powrócić na własne konto.
Wszystkie zmiany dokonane na rekordach będą w systemie widoczne jako zmiany dokonane przez faktycznego użytkownika, który modyfikuje rekord, a nie przez użytkownika, na którego konto się przelogowaliśmy.

Nadawanie uprawnień koniecznych do przełączania kont Uprawnienia do przełączania się na inne konta mogą być nadane zarówno poszczególnym użytkownikom jak i rolom stworzonym w systemie.   Aby nadać użytkownikowi możliwość przełączania się należy kliknąć przycisk “+ Dodaj”  następnie z listy jednokrotnego wyboru po lewej stronie wybrać konkretnego użytkownika (lub rolę) który będzie mógł przełączyć się na użytkownika (lub rolę) docelową, którą wybieramy z listy wielokrotnego wyboru po prawej stronie.By zmiany zostały zachowane należy kliknąć przycisk “Zapisz”

UWAGA - mechanizm działa jednostronnie. Jeśli użytkownik A może przełączyć się na konto użytkownika B, to nie oznacza to, że użytkownik B będzie mógł przełączyć się na konto użytkownika A

Usuwanie i Edycja uprawnień przełączania By zmodyfikować regułę przełączania wystarczy usunąć lub dodać odpowiednich użytkowników z odpowiedniej listy, a po wprowadzeniu koniecznych zmian kliknąć przycisk “Zapisz” By całkowicie usunąc taką regułę należy kliknąć przycisk kosza znajdujący się na końcu wiersza w kolumnie “Narzędzia” i kliknąć przycisk “Zapisz”.

  • wtorek, 28 kwiecień 2020