Przydział osób współdzielących

System YetiForce poza możliwością ustawienia właściciela danego rekordu, daje też możliwość na zdefiniowanie osób które będą współdzieliły dany rekord, i w zależności od ustawień będą mogły go podglądać, edytować lub nawet usuwać z bazy. Domyślnie każdy z użytkowników ma możliwość żeby przypisać każdego innego użytkownika jako osobę współdzielącą dany rekord. Jeżeli chcemy tą opcję zawęzić to musimy wprowadzić odpowiednie ustawienia w panelu administracyjnym w opcji "Konfiguracja systemu". Z menu wybieramy najpierw "Uprawnienia", a następnie "Przydział osób współdzielących"

Załóżmy na potrzeby tego artykułu że mamy Managera A, który chce współdzielić swoje rekordy tylko z managerami B i C. W panelu administracyjnym wybieramy więc "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Przydział osób współdzielących". Po wykonaniu tych kroków system pokaże na nową stronę z przyciskiem "Dodaj przydział do modułu".

01

Klikamy na ten przycisk, i na ekranie powinno wyświetlić się nowe okno, w którym z listy rozwijanej będziemy mogli wybrać moduł, dla którego chcemy wprowadzić nowe warunki współdzielenia rekordów. Na potrzeby tego ćwiczenia wybieramy moduł Kontrahenci, a następnie po kliknięciu na dany moduł wciskamy przycisk "Zapisz".
02

Po wykonaniu tej operacji wrócimy do poprzedniej strony. Na ekranie powinien pojawić się nowy element, czyli nazwa wybranego modułu, wraz z rozwijaną listą z której można wybrać użytkowników systemu. Z wyświetlonej listy wybieramy osobę której chcemy zmienić uprawnienia (Manager A), i na ekranie powinna pojawić się dodatkowa lista użytkowników i grup które możemy przypisać do tego wyjątku. Z listy po prawej stronie wybieramy więc interesujące nas osoby i za pomocą operacji "przeciągnij i upuść" przenosimy nazwiska z prawej strony ekranu na lewą.
03

Po przeciągnięciu wszystkich osób / grup z prawej strony na lewą nie musimy niczego dodatkowo zapisywać. Pozostajemy jednak w menu administratora w opcji "Konfiguracja systemu". Z menu tym razem wybieramy "Uprawnienia", a następnie "Role" i szukamy roli dla której chcemy zmienić uprawnienia dla przypisywania rekordów. W naszym przypadku Manager A ma przypisaną rolę "Manager A", więc wybieramy tą rolę do edycji przez kliknięcie na nią w panelu Roli. Następnie szukamy pola które nazywa się "Osoby współdzielące", i w polu tym wybieramy z listy rozwijanej opcję "z panelu - przydział rekordów".

04

Następnie wciskamy "Zapisz". Od tego momentu Manager A będzie mógł współdzielić rekordy tylko ze wskazanymi użytkownikami.

  • piątek, 18 sierpień 2017