Przydział właściciela rekordu

System YetiForce daje dużo możliwości odnośnie ustawienia różnego rodzaju dostępów do rekordów. Jedną z takich opcji jest możliwość zdefiniowania na poziomie roli do jakich konkretnie użytkowników osoby przypisane do danej roli mogą przydzielać rekordy. Żeby wprowadzić takie ustawienie należy na panelu administratora wybrać opcję "Konfiguracja systemu", a następnie z menu wybrać "Uprawnienia" i "Przydział właściciela rekordu".

Sposób w jaki możemy ustawić tego typu dostęp pokażemy na przykładzie Managera C, któremu ustawimy możliwość przypisania kontrahentów tylko do pracowników A, B i C. Zaczynamy od wybrania opcji "Konfiguracja systemu" na panelu administratora, a następnie z menu wybieramy "Uprawnienia", i "Przydział właściciela rekordu". Po wykonaniu tych kroków system pokaże na nową stronę z przyciskiem "Dodaj przydział do modułu".
01pngKlikamy na ten przycisk, i na ekranie powinno wyświetlić się nowe okno, w którym z listy rozwijanej będziemy mogli wybrać moduł, dla którego chcemy wprowadzić nowe warunki przypisania rekordów. Na potrzeby tego ćwiczenia wybieramy moduł Kontrahenci, a następnie po kliknięciu na dany moduł wciskamy przycisk "Zapisz". 

02

Po wykonaniu tej operacji wrócimy do poprzedniej strony. Na ekranie powinien pojawić się nowy element, czyli nazwa wybranego modułu, wraz z rozwijaną listą z której można wybrać użytkowników systemu. 03

Z wyświetlonej listy wybieramy osobę której chcemy zmienić uprawnienia (Manager C), i na ekranie powinna pojawić się dodatkowa lista użytkowników, ale także grup, które możemy przypisać do tego wyjątku. Z listy po prawej stronie wybieramy więc interesujące nas osoby i za pomocą operacji "przeciągnij i upuść" przenosimy nazwiska z prawej strony ekranu na lewą. 04

Po przeciągnięciu wszystkich osób / grup z prawej strony na lewą nie musimy niczego dodatkowo zapisywać. Pozostajemy jednak w menu administratora w opcji "Konfiguracja systemu". Z menu tym razem wybieramy "Uprawnienia", a następnie "Role" i szukamy roli dla której chcemy zmienić uprawnienia dla przypisywania rekordów. W naszym przypadku Manager C ma przypisaną rolę "Manager C", więc wybieramy tą rolę do edycji przez kliknięcie na nią w panelu Roli. Następnie szukamy pola które nazywa się "Może przydzielać rekordy do", i w polu tym wybieramy z listy rozwijanej opcję "z panelu - przydział rekordów". 05

Musimy się też upewnić że pole "Czy może zmieniać właściciela rekordu" jest zaznaczone, a jeśli nie to kliknąć w checkbox. Następnie wciskamy "Zapisz". Od tego momentu Manager C będzie mógł przypisywać rekordy do dodatkowo wskazanych użytkowników. 06

  • piątek, 18 sierpień 2017