Przypisanie rekordów do użytkowników

System YetiForce umożliwia przypisanie tworzonych rekordów zarówno do siebie jak i do innych użytkowników systemu. Żeby ustawić preferowaną przez nas opcję należy w panelu administratora wybrać "Konfiguracja systemu", a następnie "Uprawnienia" i "Role".

Standardowe ustawienie systemu domyślnie pozwala użytkownikowi na przypisanie tworzonych rekordów nie tylko do siebie, ale także do innych zarejestrowanych w systemie użytkowników. Oznacza to że w momencie dodawania nowego rekordu (np. kontrahenta) w polu właściciel rekordu możemy z listy rozwijanej wybrać do kogo chcemy dany rekord przypisać.

01

Zmianę w domyślnym ustawieniu systemu możemy przeprowadzić w panelu administratora w opcji Konfiguracja systemu". Z menu wpierw wybieramy Uprawnienia", a następnie "Role". Po wykonaniu tych czynności na ekranie powinna się nam pojawić struktura organizacyjna naszej firmy. Wybieramy konkretną rolę dla której chcemy ograniczyć możliwość przypisywania rekordów do innych użytkowników i edytujemy tą rolę poprzez kliknięcie na nią. Na kolejnym ekranie szukamy pola które nazywa się "Może przydzielać rekordy do" i wybieramy opcję Tylko ja

02

Oprócz opcji Tylko ja z listy rozwijanej można także wybrać inne ustawienia takie jak:

  • "Wszyscy użtkownicy" - użytkownicy tej roli mogą przypisywać rekordy do wszystkich innych użytkowników
  • "Użytkownicy posiadającą taką samą rolę lub podrzędną rolę" - użytkownicy tej roli mogą przypisywać rekordy tylko do użytkowników którzy są na tym samym poziomie struktury organizacyjnej lub poniżej (np. manager może przypisać rekord do innego managera lub pracownika, ale nie do dyrektora który jest powyżej)
  • "Użytkownicy posiadającą podrzędną rolę" - użytkownicy tej roli mogą przypisywać rekordy tylko do użytkowników którzy są poniżej w strukturze organizacyjnej (np. manager może przypisać rekord do pracowników, ale nie może do innego managera który jest na równi, czy do dyrektora który jest powyżej)
  • "z panelu - Przydział rekordów" - opcja opisana w dziale Uprawnienia / przydział właściciela rekordu

Poniżej na tym samy ekranie znajduje się pole o nazwie "Czy może zmieniać właściciela rekordu" - odznaczamy je jak na screenie poniżej.
03Na koniec wciskamy przycisk "Zapisz" i od tego momentu osoby które mają przypisaną do siebie daną rolę, nie będą mogły przypisywać rekordów do innych użytkowników, bo pole "Właściciel rekordu" będzie "wyszarzone" jak na screenie poniżej.

04

  • piątek, 18 sierpień 2017