Rejestracja systemu i APP ID

Informacje na temat konieczności rejestracj systemu YetiForce zgodnie z Licencją YetiForce Public License.

Prosimy o dokonanie prawidłowej rejestracji systemu.

Licencja YetiForce Public License wersja 4.0 i późniejsze wersje nakazują rejestrację oprogramowania YetiForce CRM. Rejestracja jest również niezbędna, aby wykupione dodatki mogły działać prawidłowo.

Po dokonaniu rejestracji prosimy o przesłanie do nas numeru APP ID systemu

  • wtorek, 02 listopad 2021