Uruchamianie crona

01

Cron to uniksowy demon zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów. Posługuje się on tabelami crontab do przechowywania informacji jakie zadanie ma uruchamiać. Choć mamy tu na myśli Linuksa, ten sam plik możemy dodać do harmonogramu zadań w Windows. W praktyce, dzięki niemu system YetiForce wykonuje automatyczne różne zadania, które są wywoływane w tle.

Samo uruchomienie crona sprowadza się do kilku prostych kroków:
 1. System Linux:
  • Dodanie pliku do crontab np. w takiej postaci  (path-to-crm  to pełna bezwzględna ścieżka do folderu z CRM np. /var/www/): 
   • */5 * * * * sh /path-to-crm/cron/cron.sh > /path-to-crm/cache/logs/cron.log 2>&1
    [oczywiście należy zwrócić uwagę na poprawną ścieżkę do systemu YetiForce].
   • */5 * * * * php /path-to-crm/cron.php > /path-to-crm/cache/logs/cron.log 2>&1
   • */5 * * * * cd /path-to-crm; /usr/local/bin/php -f cron.php > /path-to-crm/cache/logs/cron.log 2>&1
  • Zmiana uprawnień pliku /var/www/crm/cron/cron.sh na 775 [lub na inne uprawnienia, które są zgodne z wewnętrzną polityka bezpieczeństwa w firmie].
  • Ustawienie ścieżki w pliku /var/www/crm/cron/cron.sh do PHP: export USE_PHP=/usr/local/php71/bin/php [tutaj również trzeba zwrócić szczególną uwagę na plik, ponieważ może on znajdować się na każdym serwerze w innym miejscu a dodatkowo należy zwrócić uwagę na ścieżkę do PHP, która jest różna dla różnych serwerów. Ścieżkę tą może Ci podać administrator serwera lub możesz ją sprawdzić w phpinfo].
  • Trzeba zwrócić uwagę na znak końca linii, aby był ustawiony Unix (LF), jeśli będzie Windows to często na serwerach linuksowych powoduje to błąd i system nie może uruchomić pliku SH.
 2. System Windows - nie zalecamy korzystania z systemu Windows jako serwera dla aplikacji YetiForce.
 3. Istnieje możliwość uruchomienia za pomocą adresu URL np. https://gitdeveloper.yetiforce.com/cron.php?app_key=xxxx
  Gdzie app_key to klucz, który znajduje się w pliku config/config.inc.php w zmiennej $application_unique_key
 4. Jeśli jest problem z wywołaniem crona z CLI, to jest pewna alternatywa, jednakże nie jest zalecana:
 • wtorek, 08 sierpień 2017