YetiForce Automatic Assignment

Assignment128

Panel konfiguracyjny mechanizmu można znaleźć w Konfiguracja systemu → Uprawnienia → Automatyczny przydział rekordów

RAASS2

Konfiguracja

W panelu automatycznego przypisania rekordów dostępne są nastepujące bloki ustawień:

  • Podstawowe ustawienia funkcjonalności, tj. wybór modułu i miejsca, w którym ma działać;
  • Kryteria dla rekordów, a więc ustawienia warunków, które musi spełnić rekord, aby podlegał on automatycznemu przypisaniu;
  • Użytkowników do przypisania, w tym element domyślny, gdy żaden z ustawionych użytkowników nie spełnia kryteriów dostępności;
  • Kryteria wyboru użytkownika, które stanowią podstawy selekcji wybranych uprzednio użytkowników. Aktualnie do dyspozycji są dwie metody selekcji: Zrównoważonego obciążenia(Load Balanced), Round Robin.

Uwaga! Mechanizm działa tylko dla użytkowników, którzy w konfiguracji mają włączoną możliwość automatycznego przypisywania rekordów. Nie dotyczy to elementu domyślnego.


AutoAssign

Opis działania

W pierwszej sekcji ustawień mamy dostępne trzy miejsca, z których można uruchomić dany proces automatycznego przypisania.

 • Dostępne w workflow

 Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będzie ona dostępna w akcjach workflow, co umożliwi np. uruchomienie automatycznego przypisywania dla już istniejących wpisów.

 • Aktywne - Przed zapisaniem 

Opcja aktywuje automatyczne przypisanie rekordów tylko dla nowotworzonych rekordów, a więc przed ich utworzeniem.

 • Dostępne w GUI 

Ta opcja umożliwia ręczne przepisanie rekordu. Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione, tzn. ustawione kryteria dla rekordu oraz nadano uprawnienia do akcji automatycznego przypisywania w profilu danego użytkownika, to na podglądzie rekordu pojawi mu się przycisk ręcznego przypisania, a wiec przekazania rekordu.

AutoAssignButton
  Po jego kliknięciu ukarze się okno modalne z odpowiednio wyselekcjonowanymi i posortowanymi użytkownikami do przypisania.
AutoAssignModal