Zarządzanie polami w portal/aplikacji web service

System posiada możliwość kontrolowania jakie pola są dostępne w portalu lub API oraz jakie mają domyślne wartości. Nie wszystkie pola można ograniczyć dostęp za pomocą profili dlatego między innymi powstał ten panel.

LayoutEditor_api_pl.png

Widoczność

Dzięki widoczności możemy narzucić dodatkowe ograniczenia na pola, dla części wartości wymaga to ustawienia domyślnej wartości.

LayoutEditor_api_widocznosc_pl.png

Wartość domyślna

LayoutEditor_api_domyslna_pl.png

  • piątek, 19 listopad 2021