Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Tworzenie bezpiecznych aplikacji stanowi wyzwanie dla każdego zespołu programistycznego, dlatego opisujemy istotne aspekty bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać przed tworzeniem własnych rozwiązań opartych o silnik YetiForce.

Sesje

System YetiForce obsługuje sesje w celu poprawnej komunikacji pomiędzy użytkownikiem i aplikacją. Utworzenie uwierzytelnionej sesji, jest równioważne z użyciem innych mechanizmów uwierzytelniających tj. login, hasło, 2FA.

Ochrona przed atakami CSRF

Ofiarami CSRF stają się użytkownicy nieświadomie przesyłający do serwera żądania spreparowane przez osoby o wrogich zamiarach. Celem hakera jest wykorzystanie uprawnień ofiary do wykonania operacji w jego systemie.