Struktura bazy danych

Struktura bazy danych Dokumentacja opisująca strukturę bazy danych [tabele, kolumny, zależności] dostępną po zainstalowaniu czystej wersji systemu.

vtiger_field

Spis wszystkich głównych pól używanych w aplikacji przez wszystkie podstawowe moduły systemu.