Jak przez Rest Api dodać dokument z załącznikiem

wersja: >= 6.2

Niniejszy dokument zawiera informacje jak za pomocą Rest Api dodać wpis w module Dokumenty wraz z załącznikiem.

Przed przejściem dalej należy zapoznać się z dostępnymi metodami i sposobem komunikacji z api opisanymi tutaj: https://doc.yetiforce.com/api/

1. Tworzenie dokumentu z załącznikiem

Do utworzenia wpisu w module Dokumenty należy wykorzystać metodę api umożliwiającą tworzenie rekordu, tj.

Cała trudność w dodawaniu załącznika polega na odpowiednim przygotowaniu zapytania. Standardowo w zapytaniu należy odpowiednio uzupełnić pola modułu i w tym przypadku nie będzie inaczej.

Nazwy pól modułu dostępne są w panelu edycji pól w konfiguracji systemu: Konfiguracja systemu -> Moduły standardowe -> Moduły - pola

Pola odpowiedzialne za dodanie załącznika to:

 • Typ pliku [filelocationtype]

  Pole to określa typ załącznika. Dostępne są dwie wartości: I - Wewnętrzny, E - Zewnętrzny

 • Nazwa pliku/WWW [filename]

  Załącznik lub odnośnik

 

Posiadając już wiedzę o strukturze modułu Dokumenty można przejść do wysyłania zapytań do api. Poniżej kilka przykładów konstrukcji tego typu zapytań:

 1.  Postman

 2.  Guzzle, PHP HTTP client (https://github.com/guzzle/guzzle)

  $uri = 'https://example.com/webservice/RestApi/Documents/Record';
  $options = [
    'headers' => [
     'User-Agent' => 'YetiForceRestApi',
     'x-api-key' => 'P0fzRUuzPNWC9pxYq3MeEUp6AJ9EJpWN',
     'x-token' => '9c65f656c9380b7066d992ec59c00c0d29147a579351742b0e9f43a73312f5be',
    ],
   'auth' => ['userName', 'Password'],
   'timeout' => 10,
   'connect_timeout' => 2
  ];
  $httpClient = new \GuzzleHttp\Client($options);
  $options['multipart'] = [
    ['name' => 'notes_title', 'contents' => 'Document pdf'],
    ['name' => 'filelocationtype', 'contents' => 'I'],
    [
     'name' => 'filename',
     'filename' => 'YetiForce.pdf',
     'contents' => file_get_contents('YetiForce.pdf')
    ]
  ];
   
  $response = $httpClient->request('POST', $uri, $options)->getBody()->getContents();
 3. cURL, PHP

  $url = 'https://example.com/webservice/RestApi/Documents/Record';
  $headers = [
    'User-Agent: YetiForceRestApi',
    'x-api-key: P0fzRUuzPNWC9pxYq3MeEUp6AJ9EJpWN',
    'x-token: 9c65f656c9380b7066d992ec59c00c0d29147a579351742b0e9f43a73312f5be',
    'Content-Type: multipart/form-data'
  ];
  $userName = 'userName';
  $password = 'Password';
   
  $cf = new CURLFile(realpath('YetiForce.pdf'));
  $ch = curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "{$userName}:{$password}");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, ['notes_title' => 'Document pdf', 'filelocationtype' => 'I', 'filename' => $cf]);
   
  $response = curl_exec($ch);
 

2. Powiązanie utworzonego dokumentu z innym wpisem. 

Istnienie dokumentu niepowiązanego w systemie jest bezcelowe, dlatego każdy utworzony wpis w module Dokumenty powinien zostać przypisany do rekordu innego modułu, np. Kontaktu, Kontrahenta, Zgłoszenia czy dowolnego innego, z którym istnieje taka możliwość.

Nie trzeba tworzyć osobnych zapytań do api celem powiązania dokumentu, czynność tę można wykonać bezpośrednio przy jego tworzeniu, dodając kilka dodatkowych zmiennych, i są nimi:

 • relationOperation (bool) /obowiązkowe
       Określa, iż tworzony wpis podlega powiązaniu
 • sourceModule (string) /obowiązkowe
       Nazwa modułu, z którym należy powiązać utworzony dokument
 • sourceRecord (int) /obowiązkowe
       Identyfikator rekordu, z którym należy powiązać utworzony dokument
 • relationId (int) /opcjonalne
       Identyfikator relacji pomiędzy danymi modułami.
       Wymagany, jeżeli istnieje więcej niż jedna relacja pomiędzy modułami.

Przykład:

$httpClient = new \GuzzleHttp\Client($options);
$options['multipart'] = [
 ['name' => 'notes_title', 'contents' => 'Document pdf'],
 ['name' => 'filelocationtype', 'contents' => 'I'],
 [
   'name' => 'filename',
   'filename' => 'YetiForce.pdf',
   'contents' => file_get_contents('YetiForce.pdf')
 ],
 ['name' => 'relationOperation', 'contents' => true],
 ['name' => 'sourceModule', 'contents' => 'Contacts'],
 ['name' => 'sourceRecord', 'contents' => 124]
];
$response = $httpClient->request('POST', $uri, $options)->getBody()->getContents();
 • czwartek, 30 wrzesień 2021