Typy event-handlerów

Poniżej znajduje się lista event handlerów czyli możliwości wykonania dodatkowych akcji podczas wykonywania operacji bez konieczności modyfikacji funkcji bazowych.

Operacja na rekordach

 zapis
 • vtiger.entity.beforesave.modifiable
 • vtiger.entity.beforesave
 • vtiger.entity.beforesave.final
 • vtiger.entity.aftersave
 • vtiger.entity.aftersave.final
zapis produktów dla modułów typu inventory (moduł rozbudowany)
 • entity.inventory.beforesave([$recordModel, $inventoryFieldModel])
 • entity.inventory.aftersave([$recordModel, $inventoryFieldModel, $insertData, $summaryData])
usuwanie
 • vtiger.entity.beforedelete
 • vtiger.entity.afterdelete
przywracanie z kosza
 • vtiger.entity.afterrestore
usuwanie relacji
 • vtiger.entity.beforeunlink ([$CRMEntity, $entityData, $sourceModule, $sourceRecordId, $destinationModule, $destinationRecordId])
 • vtiger.entity.afterunlink ([$CRMEntity, $entityData, $sourceModule, $sourceRecordId, $destinationModule, $destinationRecordId])
dodawanie relacji
 • vtiger.entity.link.before ([$CRMEntity, $entityData, $sourceModule, $sourceRecordId, $destinationModule, $destinationRecordId])
 • vtiger.entity.link.after ([$CRMEntity, $entityData, $sourceModule, $sourceRecordId, $destinationModule, $destinationRecordId])
konwersja leada na kontrahenta
 • entity.convertlead.before ($entityvalues, $user, $leadInfo)
 • entity.convertlead.after ($entityvalues, $user, $leadInfo, $entityIds)

Operacje na grupach

usuwanie grupy
 • vtiger.entity.beforegroupdelete
zapis grupy
 • vtiger.entity.aftergroupsave

Operacje na użytkowniku

usuwanie użytkownika
 • vtiger.entity.beforedelete
zapis użytkownika
 • vtiger.entity.aftersave
 • vtiger.entity.aftersave.final
 wylogowanie użytkownika
 • user.logout.before

Operacje na imporcie

zakończenie importu rekordów
 • vtiger.batchevent.save
usunięcie zaimportowanych danych
 • vtiger.batchevent.delete

Operacje na polach wyboru

zmiana nazwy wartości w słowniku
 • vtiger.picklist.afterrename
usunięcie wartości w słowniku
 • vtiger.picklist.afterdelete

Operacje w widokach

Podgląd rekordu
 • vtiger.view.display.before
 • czwartek, 10 sierpień 2017