Typy event-handlerów

Poniżej znajduje się lista event handlerów czyli możliwości wykonania dodatkowych akcji podczas wykonywania operacji bez konieczności modyfikacji funkcji bazowych. 

Lista dla wersji: 6.3.159

1. OPERACJA NA REKORDACH

zapis

 • EntityBeforeSave
 • EntityAfterSave

usuwanie

 • EntityBeforeDelete
 • EntityAfterDelete

zmiana stanu rekordu

 • EntityChangeState

usuwanie relacji

 • EntityBeforeUnLink
 • EntityAfterUnLink

dodawanie relacji

 • EntityBeforeLink
 • EntityAfterLink

transfer relacji

 • EntityAfterTransferLink
 • EntityBeforeTransferUnLink
 • EntityAfterTransferUnLink

konwersja leada na kontrahenta

 • EntityBeforeConvertLead
 • EntityAfterConvertLead

konwersja rekordów

 • RecordConverterAfterSave

aktualizacja stanu magazynowego

 • IStoragesAfterUpdateStock

2. OPERACJE PODCZAS WYŚWIETLANIA WIDOKÓW

widok podglądu rekord

 • EntityAfterShowHiddenData
 • DetailViewBefore

widok edycji rekord

 • EditViewBefore
 • EditViewDuplicate
 • InventoryRecordDetails

pobieranie informacji o rekordzie

 • RecordGetData

wyświetlanie przycisków modułu powiązanego

 • RelationListLinks

modal generowania PDF-a

 • PdfModalBefore
 • PdfModalAfter

widok wysyłki wiadomości email

 • MailComposeParamBefore
 • MailComposeParamAfter

3. OPERACJE NA GRUPACH

usuwanie grupy

 • GroupBeforeDelete

4. OPERACJE NA UŻYTKOWNIKU

usuwanie użytkownika

 • UsersBeforeDelete
 • UsersAfterDelete

zapis użytkownika

 • UserBeforeSave
 • UserAfterSave

logowanie użytkownika

 • UsersAfterLogin

wylogowanie użytkownika

 • UserLogoutBefore

reset hasła użytkownika

 • UsersBeforePasswordChange
 • UsersAfterPasswordChange

5. OPERACJE NA POLACH WYBORU

zmiana nazwy wartości w słowniku

 • PicklistAfterRename

usunięcie wartości w słowniku

 • PicklistAfterDelete

6. OPERACJE NA WIADOMOŚCIACH EMAIL

dodanie do keljki wiadomości do wysłania

 • MailerAddToQueue

wysłanie wiadomości

 • MailerBeforeSend
 • MailerAfterSend

raportowanie o błędach podczas wysyłania wiadomości

 • MailerAddToLogs
 • MailerAfterSendError

7. OPERACJE NA SZABLONACH PDF

generowanie szablonów pdf

 • PdfGenerate
 • PdfGenerateInit
 • czwartek, 10 sierpień 2017