Hasła

Moduł haseł

wersja: 6.3 i nowsze

Moduł pozwala przechowywać w systemie hasła i loginy do stron internetowych powiązywać je z rekordami, oraz tworzyć nowe bezpieczne hasła.