Kalendarz

Kalendarz

Kalendarz służy do przechowywania informacji o zaplanowanych spotkaniach, telefonach, wydarzeniach, i innych zadaniach.