Kalkulacje

Przygotuj wiele wariantów ofert lub elementy składowe jednej oferty.

#3 Kalkulacje

02

Jeżeli wszystkie potrzebne i konieczne dane wprowadziliśmy do karty wymagań, to bezpośrednio z poziomu karty możemy wygenerować nową kalkulacje. Kalkulacje pozwalają na przygotowanie wielu wariantów ofert lub wielu elementów składowych jednej oferty. Dzieje się tak często w przypadku, gdy wielu pracowników przygotowuje niezależnie swoje kalkulacje, a które stanowią nieodłączną część oferty dla klienta. Kalkulacje można również w formie dodatkowego załącznika do oferty, przedstawić klientowi w celu zapoznania się ze szczegółami każdej pozycji na ofercie.