Proces sprzedażowy

Proces sprzedażowy

#0 Szanse sprzedaży

01

Szanse sprzedaży są najważniejszym elementem procesu sprzedażowego. Ich głównym zadaniem jest porządkowanie informacji dotyczących całego procesu sprzedażowego w jednym miejscu, na podstawie, którego pozostałe elementy systemu będą raportowały i dokonywały analiz. Każda sprzedaż, która powstaje już na początku konwersji leada do kontrahenta powinna się rozpoczynać utworzeniem nowej szansy sprzedaży.

#1 Zapytania ofertowe

01

Zapewne nieraz otrzymałeś na maila zapytanie z prośbą o wycenę. W większości firm, mail taki rozpoczyna proces sprzedażowy (o ile nie istniał już przed mailem), wówczas informacja o wymaganiach jest umieszczana w postaci notatki, czy też uwag. W YetiForce przygotowaliśmy wydzielony moduł, który pozwala rejestrować każde zapytanie w oddzielne rekordy, w ten sposób, do każdego zapytania można dopisywać uwagi, notatki, czy też komentarze. Wydzielenie każdego zapytania, daje ogromne możliwości kontrolowania, czy zapytanie zostało obsłużone przez pracownika, czy też czeka na realizacje.

#2 Karty wymagań

01

Gdy zapytanie ofertowe wydaje się nam przejrzyste i nie mamy do klienta więcej pytań, możemy z poziomu zapytania wygenerować kartę wymagań, która porządkuje oczekiwania klienta wobec naszych produktów/usług. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zapytań informacje od klienta są rozsiane często w wielu miejscach i konsultowane, natomiast karta wymagań powinna zawierać tylko precyzyjne wymagania, dla których w kolejnym kroku powstanie kalkulacja.

#3 Kalkulacje

02

Jeżeli wszystkie potrzebne i konieczne dane wprowadziliśmy do karty wymagań, to bezpośrednio z poziomu karty możemy wygenerować nową kalkulacje. Kalkulacje pozwalają na przygotowanie wielu wariantów ofert lub wielu elementów składowych jednej oferty. Dzieje się tak często w przypadku, gdy wielu pracowników przygotowuje niezależnie swoje kalkulacje, a które stanowią nieodłączną część oferty dla klienta. Kalkulacje można również w formie dodatkowego załącznika do oferty, przedstawić klientowi w celu zapoznania się ze szczegółami każdej pozycji na ofercie.

#4 Oferty

02

Z poziomu kalkulacji możemy generować oferty. Co ważniejsze, sama oferta może zawierać produkty/usługi z wielu różnych kalkulacji. Z poziomu oferty możesz wygenerować dokument w formacie PDF i przesłać go do klienta o ile status oferty Ci na to pozwala. Oferty mają swoje etapy, które są kluczowe dla całego procesu sprzedażowego, tylko oferta zaakceptowana przez klienta umożliwia wygenerowanie zamówienia.

#5 Zamówienia od klienta

02

 Z poziomu oferty możemy generować zamówienia, pod warunkiem, że na ofercie został ustawiony odpowiedni status - oferta została zaakceptowana. Zamówienie jest dokumentem formalnie wiążącym współprace, a więc jest bardzo ważne z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie zamówienia są generowane elementy w projekcie, tak więc ich prawidłowe opisanie jest bardzo ważne.