Sprzedaż

Sprzedaż Krok po kroku opisany proces sprzedaży w YetiForce CRM

Szanse sprzedaży (0)

Dowiedz się wiecej o pierwszym i najważniejszym elemencie procesu sprzedaży.

Kalkulacje (0)

Przygotuj wiele wariantów ofert lub elementy składowe jednej oferty.

Zamówienia cykliczne (0)

Zaplanuj regularnie powtarzające się zamówienia od klientów

Karty wymagań (0)

Odpowiednio uporządkuj oczekiwania klienta wobec swoich produktów/usług.

Oferty (0)

Twórz oferty z kilku kalkulacji i generuj dokumenty w formacie PDF.

Cennik (0)

Twórz gotowe cenniki i dostosowuj je w zależności od potrzeb rynkowych

Zapytania do dostawców (0)

Z poziomu systemu wysyłaj zapytania dotyczące dostaw towarów

Zamówienia (0)

Generuj zamówienia z ofert w systemie i dbaj o współprace z klientami

#0 Szanse sprzedaży

01

Szanse sprzedaży są najważniejszym elementem procesu sprzedażowego. Ich głównym zadaniem jest porządkowanie informacji dotyczących całego procesu sprzedażowego w jednym miejscu, na podstawie, którego pozostałe elementy systemu będą raportowały i dokonywały analiz. Każda sprzedaż, która powstaje już na początku konwersji leada do kontrahenta powinna się rozpoczynać utworzeniem nowej szansy sprzedaży.

#1 Zapytania ofertowe

01

Zapewne nieraz otrzymałeś na maila zapytanie z prośbą o wycenę. W większości firm, mail taki rozpoczyna proces sprzedażowy (o ile nie istniał już przed mailem), wówczas informacja o wymaganiach jest umieszczana w postaci notatki, czy też uwag. W YetiForce przygotowaliśmy wydzielony moduł, który pozwala rejestrować każde zapytanie w oddzielne rekordy, w ten sposób, do każdego zapytania można dopisywać uwagi, notatki, czy też komentarze. Wydzielenie każdego zapytania, daje ogromne możliwości kontrolowania, czy zapytanie zostało obsłużone przez pracownika, czy też czeka na realizacje.

#2 Karty wymagań

01

Gdy zapytanie ofertowe wydaje się nam przejrzyste i nie mamy do klienta więcej pytań, możemy z poziomu zapytania wygenerować kartę wymagań, która porządkuje oczekiwania klienta wobec naszych produktów/usług. Jest to o tyle istotne, że w przypadku zapytań informacje od klienta są rozsiane często w wielu miejscach i konsultowane, natomiast karta wymagań powinna zawierać tylko precyzyjne wymagania, dla których w kolejnym kroku powstanie kalkulacja.

#3 Kalkulacje

02

Jeżeli wszystkie potrzebne i konieczne dane wprowadziliśmy do karty wymagań, to bezpośrednio z poziomu karty możemy wygenerować nową kalkulacje. Kalkulacje pozwalają na przygotowanie wielu wariantów ofert lub wielu elementów składowych jednej oferty. Dzieje się tak często w przypadku, gdy wielu pracowników przygotowuje niezależnie swoje kalkulacje, a które stanowią nieodłączną część oferty dla klienta. Kalkulacje można również w formie dodatkowego załącznika do oferty, przedstawić klientowi w celu zapoznania się ze szczegółami każdej pozycji na ofercie.

#4 Oferty

02

Z poziomu kalkulacji możemy generować oferty. Co ważniejsze, sama oferta może zawierać produkty/usługi z wielu różnych kalkulacji. Z poziomu oferty możesz wygenerować dokument w formacie PDF i przesłać go do klienta o ile status oferty Ci na to pozwala. Oferty mają swoje etapy, które są kluczowe dla całego procesu sprzedażowego, tylko oferta zaakceptowana przez klienta umożliwia wygenerowanie zamówienia.

#5 Zamówienia od klienta

02

 Z poziomu oferty możemy generować zamówienia, pod warunkiem, że na ofercie został ustawiony odpowiedni status - oferta została zaakceptowana. Zamówienie jest dokumentem formalnie wiążącym współprace, a więc jest bardzo ważne z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie zamówienia są generowane elementy w projekcie, tak więc ich prawidłowe opisanie jest bardzo ważne.