Zamówienia

Generuj zamówienia z ofert w systemie i dbaj o współprace z klientami

#5 Zamówienia od klienta

02

 Z poziomu oferty możemy generować zamówienia, pod warunkiem, że na ofercie został ustawiony odpowiedni status - oferta została zaakceptowana. Zamówienie jest dokumentem formalnie wiążącym współprace, a więc jest bardzo ważne z perspektywy zarządzania przedsiębiorstwem. Na podstawie zamówienia są generowane elementy w projekcie, tak więc ich prawidłowe opisanie jest bardzo ważne.