Zmiany

Zmiany Opis zmian które pokazywały się w kolejnych wersjach systemu YetiForce. Zawierają one nie tylko opisy dotyczące nowych funkcjonalności, ale również naprawionych błędów czy też zmian w istniejących funkcjonalnościach.

YetiForce 2.3

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 2.3 opublikowano 13 października 2015 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 2.2 GA

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 2.2 GA opublikowano 31 sierpnia 2015 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 2.1 Stable

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 2.1 Stable opublikowano 7 sierpnia 2015 roku. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 2.0 Stable

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 2.0 Stable opublikowano 21 maja 2015. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 1.4 Developer

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 1.4 Developer opublikowano 25 marca 2015. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 1.3 Developer

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 1.3 Developer opublikowano 13 lutego 2015. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 1.2 Developer

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 1.2 Developer opublikowano 20 stycznia 2015. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.

YetiForce 1.1 Developer

YetiForce regularnie publikuje nowe wersje oprogramowania. Każda nowa wersja zawiera poprawki błędów, ulepszenia oraz nowe funkcjonalności. YetiForce 1.1 Developer opublikowano 8 stycznia 2015. Listy zmian dla pozostałych wersji można znaleźć w poszczególnych artykułach znajdujących się w tym samym podmenu.
<<  1 [2